Info CPNS | SNMPTN | Sertifikasi | Lowongan Kerja

Contoh Pidato Bahasa Jawa

Contoh Pidato Bahasa Jawa - kampus info akan memberikan sedikit contoh tentang pidato bahasa jawa. bagi anda semuayang ingin belajar bahasa jawa maka tidak salah untuk membacanya disini.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema NARKOBA

Assalamualaikum Wr. Wb.


Para bapak, para ibu ingkang dahat kinurmatan,

Para sedherek sadaya ingkang sanget kula tresnani.


Langkung rumiyin sumangga kita sesarengan ngunjukaken puji syukur ing ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun paring rahmat lan hidayahipun, saengga kita saged makempal ing pandapa Kantor Kelurahan Karang Kadempel mriki saperlu ngawontenaken acara tasyakuran pengetan dinten SUMPAH PEMUDA.


Para saderek sadaya.

Kula sowan wonten ngarsa panjengan sadaya inggih awit pamundutipun kadang muda Karang Taruna Kelurahan Karang Kadempel supados paring seserepan babagan NARKOBA.

Para rawuh sedaya, mliginipun para kadang muda tumaruna warga Karang Kedempel ingkang kula hormati.Punapa sejatosipun NARKOBA punika? ................................................................................ .........Mekaten para bapak, para ibu lan para sedherek sedaya ingkang saged kula aturaken. Sedaya kekirangan lan klenta-klentunipun anggen kula matur, kula nyuwun agunging samudra pangaksami.

Wabilahitaufik wal hidayah, wassalamualaikum Wr. Wb.


@0 comments:

Poskan Komentar - Kembali ke Konten

Contoh Pidato Bahasa Jawa